Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 782
Nom: Anna Maria
Cognoms: Padrès



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant Mori



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Marti Floreta

Tipus unió: Religiosa