Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 781
Nom: Francesca
Cognoms: Costa PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant MoriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Verdier Llorens

Tipus unió: Religiosa