Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 78
Nom: Cristobal
Cognoms: Padrés Amat
Sobrenom: Crist
Pare: Tomas Padres
Mare: Teresa Amat VilarsaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: UsallMatrimoni/Unió
Cònjugue: Teresa Vila Soler