Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 779
Nom: Josep
Cognoms: TriasNaixement/Bateig

Lloc de naixement: SerinyMatrimoni/Unió
Cònjugue: Caterina Padrès

Tipus unió: Religiosa