Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 777
Nom: Aleix
Cognoms: Trias SubiranaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: SerinyaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Padres Rovira (12/08/1741)

Tipus unió: Religiosa