Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 776
Nom: Miquel
Cognoms: Ministral



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Ventall



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Teresa Padrès

Tipus unió: Religiosa