Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 769
Nom: Teresa
Cognoms: PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: SilsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Rafael Boada

Tipus unió: Religiosa