Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 764
Nom: Vicenç
Cognoms: Padrés Pons
Pare: Jacinto Padrès Clapera
Mare: Anna Maria Pons FiguerasNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Serafina Pigem Soms

Tipus unió: Religiosa