Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 762
Nom: Miguel
Cognoms: Carreras Padrés
Pare: Antoni Carreras Romaguera
Mare: Maria del Carmen Padrés Casellas (10/07/1878)Naixement/Bateig

Data de naixement: 24/10/1912

Lloc de naixement: Sant Sadurni de l'Heura

Registre civil: Sant Sadurni de l'Heura

Llibre reg. civil: llibre3 pagina 199