Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 761
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Casellas
Pare: Pedro Padrés Rubirola (05/08/1831)
Mare: Tecla Casellas PratsevallNaixement/Bateig

Data de naixement: 31/08/1828

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 31/08/1828

Parròquia bateig: Snta Maria de Camós

Oficiant bateig: Bartholome Germá

Noms bateig: Maria, Rosa, Francisca

Padrí: Rosa Moriscot

Padrina: Maria Padrés