Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 757
Nom: Concepcio
Cognoms: Fuertes Padrés
Pare: Francisco Fuertes Varea (01/02/1932)
Mare: Maria Padrés SellésNaixement/Bateig

Data de naixement: 31/03/1961

Lloc de naixement: Llambilles

Registre civil: Llambilles

Data bateig: 02/04/1961

Parròquia bateig: LlambillesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Cullell Cantenys (25/08/1960)