Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 755
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Sellés
Pare: Jose Padrès Cabarrocas (13/01/1907)
Mare: Emilia Sellés Cabarrocas (17/04/1901)Naixement/Bateig

Lloc de naixement: LlambillesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francisco Fuertes Varea (01/02/1932)Defunció/Enterrament

Data defunció: 04/07/1992
Lloc defunció: Llambilles
Lloc enterrament: Llambilles
Cementiri: Llambilles