Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 75
Nom: Maria
Cognoms: Robira



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Miguel Padrès