Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 748
Nom: Montserrat
Cognoms: Padrès Figueras
Pare: Lluis Padrès Cabarrocas (13/04/1904)
Mare: Marina Figueras Farrarós (11/01/1907)Naixement/Bateig

Data de naixement: 14/07/1930

Lloc de naixement: Cassa de la SelvaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josep Pi Pont (04/01/1923)Defunció/Enterrament

Data defunció: 28/10/2012
Lloc defunció: Cassa de la Selva
Data enterrament: 29/10/2012
Lloc enterrament: Cassa de la Selva