Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 743
Nom: Lluis
Cognoms: Dalmau Padrés
Pare: Marti Dalmau
Mare: Dolors Padrès Marti