Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 734
Nom: Nuri
Cognoms: Fabrellas Padrés
Pare: Marti Fabrellas Plana
Mare: Pepita Padrès MartiMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Ginés Gibert