Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 731
Nom: Josefina
Cognoms: Surroca CovisaNaixement/Bateig

Data de naixement: 28/11/1959Matrimoni/Unió
Cònjugue: Lluis Fabrellas Padrés