Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 730
Nom: Lluis
Cognoms: Fabrellas Padrés
Pare: Marti Fabrellas Plana
Mare: Pepita Padrès MartiMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josefina Surroca Covisa (28/11/1959)