Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 726
Nom: Maria
Cognoms: Padrès Martí
Pare: Emili Padrés Cabarrocas (07/01/1899)
Mare: Francisca Marti



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: La Bisbal