Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 725
Nom: Francisca
Cognoms: MartiMatrimoni/Unió
Cònjugue: Emili Padrés Cabarrocas (07/01/1899)