Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 724
Nom: Montserrat
Cognoms: Frigola Padrés
Pare: Joan Frigola
Mare: Celia Padrés Simon (21/03/1928)Naixement/Bateig

Data de naixement: 14/10/1953

Lloc de naixement: Sant Miquel de Cruilles

Registre civil: Cruilles

Llibre reg. civil: 20 pagina 40 VT