Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 722
Nom: Celia
Cognoms: Padrés Simon
Pare: Enric Padrés Cabarrocas (17/12/1896)
Mare: Montserrat SimonNaixement/Bateig

Data de naixement: 21/03/1928

Lloc de naixement: Sant Miquel de Cruilles

Registre civil: Cruilles

Llibre reg. civil: llibre 16 pagina 34 VTMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan FrigolaDefunció/Enterrament
Causa defunció: natural
Lloc defunció: Tossa de Mar
Lloc enterrament: Cruilles
Cementiri: Cruilles