Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 720
Nom: Miquel
Cognoms: Padrés Gonzalez
Pare: Santiago Padrés Creixell (30/03/1948)
Mare: Maria Glòria Gonzalez Vaqué (01/09/1948)Naixement/Bateig

Data de naixement: 20/07/1983

Lloc de naixement: Barcelona