Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 716
Nom: Enric
Cognoms: Padrés Creixell
Pare: Ernesto Padrés Simon (21/11/1921)
Mare: Josefina Creixell GuiuNaixement/Bateig

Data de naixement: 27/12/1946

Lloc de naixement: Torroella MontgriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Carme Escofet Alcarria (30/03/1949)

Data: 06/06/1976
Tipus unió: Civil

Lloc: Barcelona