Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 714
Nom: Josefina
Cognoms: Creixell GuiuNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Torroella MontgriMatrimoni/Unió
Cònjugue: Ernesto Padrés Simon (21/11/1921)

Data: 09/01/1946
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: Torroella Montgri