Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 712
Nom: Montserrat
Cognoms: SimonMatrimoni/Unió
Cònjugue: Enric Padrés Cabarrocas (17/12/1896)