Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 71
Nom: Rosa
Cognoms: Costa Padrés
Pare: Simon Costa
Mare: Rosa PadrèsNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/07/1755

Lloc de naixement: Olot

Data bateig: 13/07/1755

Noms bateig: Rosa, Francisca, Maria