Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 708
Nom: Francisco
Cognoms: Bardés Padrés
Pare: Ramón Bardés Maset
Mare: Maria Concepcion Padrés Tibau (07/12/1931)Naixement/Bateig

Data de naixement: 15/07/1956

Lloc de naixement: Vilabertran