Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 706
Nom: Antoni
Cognoms: Bosch GranésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Cerviá de TerMatrimoni/Unió
Cònjugue: Rosa Padrés Mitjá (08/08/1851)

Tipus unió: Religiosa