Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 705
Nom: Maria
Cognoms: Pont PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: LlambillesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Narcis Xirgo Fabrellas

Tipus unió: Religiosa