Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 687
Nom: Maria del Carmen
Cognoms: Padrés Casellas
Pare: Pedro Padrés Rubirola (05/08/1831)
Mare: Tecla Casellas PratsevallNaixement/Bateig

Data de naixement: 10/07/1878

Lloc de naixement: Sta. Maria de Camós

Data bateig: 11/07/1878

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Maria del Carmen, Catalina, FranciscaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Antoni Carreras Romaguera