Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 686
Nom: Francesc
Cognoms: Bassacoma VilaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant Sadurni de l'HeuraMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joaquima Padrés Casellas (10/05/1880)