Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 685
Nom: Joaquima
Cognoms: Padrés Casellas
Pare: Pedro Padrés Rubirola (05/08/1831)
Mare: Tecla Casellas PratsevallNaixement/Bateig

Data de naixement: 10/05/1880

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Registre civil: Porqueres

Llibre reg. civil: 11

Data bateig: 10/05/1880

Noms bateig: Joaquina, Ana, RosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francesc Bassacoma Vila