Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 660
Nom: Josep
Cognoms: Padrés Tibau
Pare: Francisco Padrés Cabarrocas (04/03/1901)
Mare: Josefa Tibau Satlle (05/03/1905)Naixement/Bateig

Data de naixement: 06/04/1943

Lloc de naixement: Figueres

Registre civil: Figueres

Llibre reg. civil: 72 pag 99

Noms bateig: Francisco, Geronimo

Padrí: Josep TibauMatrimoni/Unió
Cònjugue: Rosa M Puig Escapa (20/11/1948)

Data: 20/09/1970
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: Figueres