Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 656
Nom: Margarida
Cognoms: Joanmiquel CasalsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: VilafreserMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Joan Padres Nicolau

Data: 11/06/1774
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts