Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 650
Nom: Catalina
Cognoms: Padrés Texidor
Pare: Miquel Padrés Batlle (28/09/1814)
Mare: Gertrudis Texidor CamosNaixement/Bateig

Data de naixement: 05/06/1845

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 05/06/1845

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Manuel Torroella

Noms bateig: Catalina, Rosa, Maria

Padrí: Andrés Batlle

Padrina: Catalina Palmada Santa Maria de Camós