Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 649
Nom: Rafael
Cognoms: Padrés Rovira
Pare: Miguel Padrès
Mare: Maria RobiraNaixement/Bateig

Data de naixement: 20/01/1737

Lloc de naixement: Banyoles

Data bateig: 20/01/1737

Parròquia bateig: Santa Maria dels Turers de Basnyoles

Oficiant bateig: Francesch Taner

Noms bateig: Rafel, Anton, Miquel

Padrí: Rafael Nuell - Baro en Vilaro de St.Laurens de Cerdans (Elna) Fran

Padrina: Alina muller de Pere Salvi Torrent de BanyolesAltres comentaris