Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 648
Nom: Matheu
Cognoms: Padrés Sarrá
Pare: Matheu Padrés Pons (21/02/1747)
Mare: Taresa Sarrá GeladaNaixement/Bateig

Data de naixement: 04/08/1802

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 05/08/1802

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Joan Trull

Noms bateig: Vicens, Matheu

Padrí: Vicens Padrés

Padrina: Maria Padres