Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 646
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Sarrá
Sobrenom: Maria Padrés Serra
Pare: Matheu Padrés Pons (21/02/1747)
Mare: Taresa Sarrá GeladaNaixement/Bateig

Data de naixement: 30/09/1784

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 30/09/1784

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Narcis Galter(Gertrudis Mascort)

Noms bateig: Madalena, Theresa

Padrí: Joan Sarrá

Padrina: Madalena Padrés