Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 643
Nom: Gertrudis
Cognoms: Padrés Sarrá
Pare: Matheu Padrés Pons (21/02/1747)
Mare: Taresa Sarrá GeladaNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/12/1792

Lloc de naixement: Ssnta Maria de Camós

Data bateig: 27/12/1792

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Salvi Amalrich

Noms bateig: Maria, Magdalena

Padrí: Martiria Marturell Santa Maria de Camós

Padrina: Gertrudis SarrMatrimoni/Unió
Cònjugue: Vicente Aurich Besalú

Data: 23/01/1831
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Maria de Camós