Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 642
Nom: Francisca
Cognoms: Padrés Sarrá
Pare: Matheu Padrés Pons (21/02/1747)
Mare: Taresa Sarrá GeladaNaixement/Bateig

Data de naixement: 05/04/1796

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 06/04/1796

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Joan Plaja

Noms bateig: Francisca, Teresa, Josepa

Padrí: Joseph Masdevall Santa Pau

Padrina: Francisca Sarrá