Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 641
Nom: Teresa
Cognoms: Padrés Rovira
Sobrenom: Teresa Padrés Padrés
Pare: Miguel Padrès
Mare: Maria RobiraNaixement/Bateig

Data de naixement: 22/08/1734

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 22/08/1734

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Pau Castanyer

Noms bateig: Maria Magdalena, Paula

Padrí: Jacintho Padrés

Padrina: Maria Padrés