Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 64
Nom: Antonia
Cognoms: Padrés Vidal
Pare: Joan Padrés Rispau (24/07/1795)
Mare: Maria Vidal Ferre-PagesNaixement/Bateig

Data de naixement: 19/09/1834

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 19/09/1834

Parròquia bateig: Sant Maurici

Oficiant bateig: Palladius Ferrer

Noms bateig: Antonia, Maria, Theresa

Padrí: Juan Vidal

Padrina: Antonia Vidal consorte de Joan Curós