Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 638
Nom: Nicolaua
Cognoms: Padrés Rovira
Sobrenom: Nicolassa Padrés
Pare: Miguel Padrès
Mare: Maria RobiraNaixement/Bateig

Data de naixement: 07/07/1739

Lloc de naixement: Banyoles

Data bateig: 07/07/1739

Parròquia bateig: Santa Maria dels Turers de Banyoles

Oficiant bateig: Miguel Torrent

Noms bateig: Nicolaua, Catharina

Padrí: Nicolas Montero Toledo

Padrina: Catharina de Quintana Palma