Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 637
Nom: Margarida
Cognoms: Padres Rovira
Pare: Miguel Padrès
Mare: Maria RobiraNaixement/Bateig

Data de naixement: 12/08/1741

Lloc de naixement: Banyoles

Data bateig: 12/08/1741

Parròquia bateig: Santa Maria dels Turers de Banyoles

Oficiant bateig: Anton Vila

Noms bateig: Margarida, Elena, Thereza

Padrí: Pere Salvi Torrent Banyoles

Padrina: Thereza Torras BanyolesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Aleix Trias Subirana

Tipus unió: Religiosa