Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 636
Nom: Madalena
Cognoms: Padrés Rovira
Pare: Matheu Padrés Pons (21/02/1747)
Mare: Anna Maria Rovira FrigolaNaixement/Bateig

Data de naixement: 21/01/1782

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 22/01/1782

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Narcis Galter

Noms bateig: Maria, Theresa

Padrí: Joseph Padrés

Padrina: Madalena Padres(fillade Joseph Padres y Theresa Pons)