Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 635
Nom: Theresa
Cognoms: Padrés Pons
Pare: Jacinto Padrès Clapera
Mare: Anna Maria Pons FiguerasNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/02/1738

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 13/02/1738

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Francisco Balaguer

Noms bateig: Theresa, Anna, Maria

Padrí: Miguel Padrés

Padrina: Theresa Pons (Filla de Joan Pons) Brunyola