Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 634
Nom: Magdalena
Cognoms: Padrés Pons
Sobrenom: Magdalena Padrés Padrés
Pare: Jacinto Padrès Clapera
Mare: Anna Maria Pons FiguerasNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/07/1736

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 25/07/1736

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Joan Vilardell

Noms bateig: Magdalena, Rosa, Francisca

Padrí: Joan Pons Brunyola

Padrina: Magdalena PadrésMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joseph Masdevall Coll

Tipus unió: Religiosa