Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 633
Nom: Teresa
Cognoms: Padrés Torras
Pare: Baldiri Padrés Coll (27/02/1684)
Mare: Francesca Torras UllastresNaixement/Bateig

Data de naixement: 01/02/1725

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 01/02/1725

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Pau Castanyer

Noms bateig: Francisca, Maria

Padrí: Salvi Coll -Major- Santa Maria de Camós

Padrina: Teresa Ferrer Bescano