Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 631
Nom: Vicente
Cognoms: Aurich BesalúNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamósMatrimoni/Unió
Cònjugue: Gertrudis Padrés Sarrá (25/12/1792)

Data: 23/01/1831
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Santa Maria de Camós